INA关节轴承_GE关节轴承_关节轴承 - 斯温斯凯轴承

网上买足球

   首  页  |  产品展示  |  型号查询  |  网站导航  |  联系我们
轴承互换列表 - 新旧型号对照:  1  2  3  4  5  6  7  8  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 

    通过此列表,您可使用旧型号查找 INA 和 FAG 相对应的新的统一型号。
    公司备有大量现货库存,具体需求请来电咨询:
    电话:022-26795491 26795492
    传真:022-26795492-807
    联系人:杨先生
网上买足球     邮箱:swsk@tjswsk.com

 
旧型号: 新型号:
GE 1000 DO GE1000-DO
GE 1000 DW GE1000-DW
GE 1000 DW-2RS2 GE1000-DW-2RS2
GE 100 AW GE100-AW
GE 100 AX GE100-AX
GE 100 DO GE100-DO
GE 100 DO-2RS GE100-DO-2RS
GE 100 FO-2RS GE100-FO-2RS
GE 100 FW-2RS GE100-FW-2RS
GE 100 KRRB GE100-KRR-B
GE 100 LO GE100-LO
GE 100 SW GE100-SW
GE 100 SX GE100-SX
GE 100 UK-2RS GE100-UK-2RS
GE 10 AW GE10-AW
GE 10 AX GE10-AX
GE 10 DO GE10-DO
GE 10 FO GE10-FO
GE 10 FW GE10-FW
GE 10 PB GE10-PB
GE 10 PW GE10-PW
GE 10 UK GE10-UK
GE 110 DO GE110-DO
GE 110 DO-2RS GE110-DO-2RS
GE 110 FO-2RS GE110-FO-2RS
GE 110 FW-2RS GE110-FW-2RS
GE 110 LO GE110-LO
GE 110 SW GE110-SW
GE 110 SX GE110-SX
GE 110 UK-2RS GE110-UK-2RS
GE 120 AW GE120-AW
GE 120 AX GE120-AX
GE 120 DO GE120-DO
GE 120 DO-2RS GE120-DO-2RS
GE 120 FO-2RS GE120-FO-2RS
GE 120 FW-2RS GE120-FW-2RS
GE 120 KRRB GE120-KRR-B
GE 120 SW GE120-SW
GE 120 SX GE120-SX
GE 120 UK-2RS GE120-UK-2RS
GE 125 LO GE125-LO
GE 12 AW GE12-AW
GE 12 AX GE12-AX
GE 12 DO GE12-DO
GE 12 FO GE12-FO
GE 12 FW GE12-FW
GE 12 LO GE12-LO
GE 12 PB GE12-PB
GE 12 PW GE12-PW
GE 12 UK GE12-UK
GE 130 SW GE130-SW
GE 130 SX GE130-SX
GE 140 AW GE140-AW
GE 140 AX GE140-AX
GE 140 DO GE140-DO
GE 140 DO-2RS GE140-DO-2RS
GE 140 FO-2RS GE140-FO-2RS
GE 140 FW-2RS GE140-FW-2RS
GE 140 SW GE140-SW
GE 140 SX GE140-SX
GE 140 UK-2RS GE140-UK-2RS
GE 14 PB GE14-PB
GE 14 PW GE14-PW
GE 150 SW GE150-SW
GE 150 SX GE150-SX
GE 15 AW GE15-AW
GE 15 AX GE15-AX
GE 15 DO GE15-DO
GE 15 DO-2RS GE15-DO-2RS
GE 15 FO-2RS GE15-FO-2RS
GE 15 FW GE15-FW
GE 15 UK GE15-UK
GE 160 AW GE160-AW
GE 160 AX GE160-AX
GE 160 DO GE160-DO
GE 160 DO-2RS GE160-DO-2RS
GE 160 FO-2RS GE160-FO-2RS
GE 160 FW-2RS GE160-FW-2RS
GE 160 LO GE160-LO
GE 160 SW GE160-SW
GE 160 SX GE160-SX
GE 160 UK-2RS GE160-UK-2RS
GE 16 DO GE16-DO
GE 16 LO GE16-LO
GE 16 PB GE16-PB
GE 16 PW GE16-PW
GE 170 SW GE170-SW
GE 170 SX GE170-SX
GE 17 AW GE17-AW
GE 17 AX GE17-AX
GE 17 DO GE17-DO
GE 17 DO-2RS GE17-DO-2RS
GE 17 FO-2RS GE17-FO-2RS
GE 17 FW GE17-FW
GE 17 KRRB GE17-KRR-B
GE 17 UK GE17-UK
GE 17 UK-2RS GE17-UK-2RS
GE 180 AW GE180-AW
GE 180 AX GE180-AX
GE 180 DO GE180-DO
GE 180 DO-2RS GE180-DO-2RS
GE 180 FO-2RS GE180-FO-2RS
GE 180 FW-2RS GE180-FW-2RS
GE 180 SW GE180-SW
GE 180 SX GE180-SX
GE 180 UK-2RS GE180-UK-2RS
GE 18 PB GE18-PB
GE 18 PW GE18-PW
GE 190 SW GE190-SW
GE 190 SX GE190-SX
GE 19 ZO GE19-ZO
GE 200 AW GE200-AW
GE 200 AX GE200-AX
GE 200 DO GE200-DO
GE 200 DO-2RS GE200-DO-2RS
GE 200 FO-2RS GE200-FO-2RS
GE 200 FW-2RS GE200-FW-2RS
GE 200 LO GE200-LO
GE 200 SW GE200-SW
GE 200 SX GE200-SX
GE 200 UK-2RS GE200-UK-2RS
GE 20 AW GE20-AW
GE 20 AX GE20-AX
GE 20 DO GE20-DO
GE 20 DO-2RS GE20-DO-2RS
GE 20 FO-2RS GE20-FO-2RS
GE 20 FW GE20-FW
GE 20 HO-2RS GE20-HO-2RS
GE 20 KLLHB GE20-KLL-B
GE 20 KRRB GE20-KRR-B
GE 20 KRRB FA125.5 GE20-KRR-B-FA125.5
GE 20 KRRB FA164.1 GE20-KRR-B-FA164
GE 20 KPPB-3 GE20-KTT-B
GE 20 LO GE20-LO
GE 20 PB GE20-PB
GE 20 PW GE20-PW
GE 20 UK GE20-UK
GE 20 UK-2RS GE20-UK-2RS
GE 220 AW GE220-AW
GE 220 DO-2RS GE220-DO-2RS
GE 220 FO-2RS GE220-FO-2RS
GE 220 FW-2RS GE220-FW-2RS
GE 220 UK-2RS GE220-UK-2RS
GE 22 PB GE22-PB
GE 22 PW GE22-PW
GE 22 ZO GE22-ZO
GE 240 AW GE240-AW
GE 240 DO-2RS GE240-DO-2RS
GE 240 FO-2RS GE240-FO-2RS
GE 240 FW-2RS GE240-FW-2RS
GE 240 UK-2RS GE240-UK-2RS
GE 250 LO GE250-LO
GE 25 AW GE25-AW
GE 25 AX GE25-AX
GE 25 DO GE25-DO
GE 25 DO-2RS GE25-DO-2RS
GE 25 FO-2RS GE25-FO-2RS
GE 25 FW GE25-FW
GE 25 HO-2RS GE25-HO-2RS
GE 25 KLLHB GE25-KLL-B
GE 25 KRRB GE25-KRR-B
GE 25 KRRB-CC GE25-KRR-B-2C
GE 25 KRRB FA101T GE25-KRR-B-FA101
GE 25 KRRB FA125.5 GE25-KRR-B-FA125.5
GE 25 KRRB FA164.1 GE25-KRR-B-FA164
GE 25 KPPB-3 GE25-KTT-B
GE 25 LO GE25-LO
GE 25 PB GE25-PB
GE 25 PW GE25-PW
GE 25 SW GE25-SW
GE 25 SX GE25-SX
GE 25 UK GE25-UK
GE 25 UK-2RS GE25-UK-2RS
GE 25 ZO GE25-ZO
GE 260 AW GE260-AW
GE 260 DO-2RS GE260-DO-2RS
GE 260 FO-2RS GE260-FO-2RS
GE 260 FW-2RS GE260-FW-2RS
GE 260 UK-2RS GE260-UK-2RS
GE 280 AW GE280-AW
GE 280 DO-2RS GE280-DO-2RS
GE 280 FO-2RS GE280-FO-2RS
GE 280 FW-2RS GE280-FW-2RS
GE 280 UK-2RS GE280-UK-2RS
GE 28 SW GE28-SW
GE 28 SX GE28-SX
GE 300 AW GE300-AW
GE 300 DO-2RS GE300-DO-2RS
GE 300 UK-2RS GE300-UK-2RS
GE 30 AW GE30-AW
GE 30 AX GE30-AX
GE 30 DO GE30-DO
GE 30 DO-2RS GE30-DO-2RS
GE 30 FO-2RS GE30-FO-2RS
GE 30 FW-2RS GE30-FW-2RS
GE 30 HO-2RS GE30-HO-2RS
GE 30 KLLHB GE30-KLL-B
GE 30 KRRB GE30-KRR-B
GE 30 KRRB-CC GE30-KRR-B-2C
GE 30 KRRB FA101T GE30-KRR-B-FA101
GE 30 KRRB FA125.5 GE30-KRR-B-FA125.5
GE 30 KRRB FA164.1 GE30-KRR-B-FA164
GE 30 KPPB-3 GE30-KTT-B
GE 30 PB GE30-PB
GE 30 PW GE30-PW
GE 30 SW GE30-SW
GE 30 SX GE30-SX
GE 30 UK GE30-UK
GE 30 UK-2RS GE30-UK-2RS
GE 31 ZO GE31-ZO
GE 320 AW GE320-AW
GE 320 DO GE320-DO
GE 320 DW GE320-DW
GE 320 DW-2RS2 GE320-DW-2RS2
GE 320 LO GE320-LO
GE 32 LO GE32-LO
GE 340 AW GE340-AW
GE 340 DO GE340-DO
GE 340 DW GE340-DW
GE 340 DW-2RS2 GE340-DW-2RS2
GE 34 ZO GE34-ZO
GE 35 AW GE35-AW
GE 35 AX GE35-AX
GE 35 DO GE35-DO
GE 35 DO-2RS GE35-DO-2RS
GE 35 FO-2RS GE35-FO-2RS
GE 35 FW-2RS GE35-FW-2RS
GE 35 HO-2RS GE35-HO-2RS
GE 35 KLLHB GE35-KLL-B
GE 35 KRRB GE35-KRR-B
GE 35 KRRB-CC GE35-KRR-B-2C
GE 35 KRRB FA125.5 GE35-KRR-B-FA125.5
GE 35 KRRB FA164.1 GE35-KRR-B-FA164
GE 35 KPPB-3 GE35-KTT-B
GE 35 SW GE35-SW
GE 35 SX GE35-SX
GE 35 UK-2RS GE35-UK-2RS
GE 360 AW GE360-AW
GE 360 DO GE360-DO
GE 360 DW GE360-DW
GE 360 DW-2RS2 GE360-DW-2RS2
GE 380 DO GE380-DO
GE 380 DW GE380-DW
GE 380 DW-2RS2 GE380-DW-2RS2
GE 38 ZO GE38-ZO
GE 400 DO GE400-DO
GE 400 DW GE400-DW
GE 400 DW-2RS2 GE400-DW-2RS2
GE 40 AW GE40-AW
GE 40 AX GE40-AX
GE 40 DO GE40-DO
GE 40 DO-2RS GE40-DO-2RS
GE 40 FO-2RS GE40-FO-2RS
GE 40 FW-2RS GE40-FW-2RS
GE 40 HO-2RS GE40-HO-2RS
GE 40 KLLHB GE40-KLL-B
GE 40 KRRB GE40-KRR-B
GE 40 KRRB-CC GE40-KRR-B-2C
GE 40 KRRB FA101T GE40-KRR-B-FA101
GE 40 KRRB FA125.5 GE40-KRR-B-FA125.5
GE 40 KRRB FA164.1 GE40-KRR-B-FA164
GE 40 KPPB-3 GE40-KTT-B
GE 40 LO GE40-LO
GE 40 SW GE40-SW
GE 40 SX GE40-SX
GE 40 UK-2RS GE40-UK-2RS
GE 420 DO GE420-DO
GE 420 DW GE420-DW
GE 420 DW-2RS2 GE420-DW-2RS2
GE 440 DO GE440-DO
GE 440 DW GE440-DW
GE 440 DW-2RS2 GE440-DW-2RS2
GE 44 ZO GE44-ZO
GE 45 AW GE45-AW
GE 45 AX GE45-AX
GE 45 DO GE45-DO
GE 45 DO-2RS GE45-DO-2RS
GE 45 FO-2RS GE45-FO-2RS
GE 45 FW-2RS GE45-FW-2RS
GE 45 HO-2RS GE45-HO-2RS
GE 45 KLLHB GE45-KLL-B
GE 45 KRRB GE45-KRR-B
GE 45 KRRB FA125.5 GE45-KRR-B-FA125.5
GE 45 KPPB-3 GE45-KTT-B
GE 45 SW GE45-SW
GE 45 SX GE45-SX
GE 45 UK-2RS GE45-UK-2RS
GE 460 DO GE460-DO
GE 460 DW GE460-DW
GE 460 DW-2RS2 GE460-DW-2RS2
GE 480 DO GE480-DO
GE 480 DW GE480-DW
GE 480 DW-2RS2 GE480-DW-2RS2
GE 500 DO GE500-DO
GE 500 DW GE500-DW
GE 500 DW-2RS2 GE500-DW-2RS2
GE 50 AW GE50-AW
GE 50 AX GE50-AX
GE 50 DO GE50-DO
GE 50 DO-2RS GE50-DO-2RS
GE 50 FO-2RS GE50-FO-2RS
GE 50 FW-2RS GE50-FW-2RS
GE 50 HO-2RS GE50-HO-2RS
GE 50 KLLHB GE50-KLL-B
GE 50 KRRB GE50-KRR-B
GE 50 KRRB FA101T GE50-KRR-B-FA101
GE 50 KRRB FA125.5 GE50-KRR-B-FA125.5
GE 50 KRRB FA164.1 GE50-KRR-B-FA164
GE 50 KPPB-3 GE50-KTT-B
GE 50 LO GE50-LO
GE 50 SW GE50-SW
GE 50 SX GE50-SX
GE 50 UK-2RS GE50-UK-2RS
GE 50 ZO GE50-ZO
GE 530 DO GE530-DO
GE 530 DW GE530-DW
GE 530 DW-2RS2 GE530-DW-2RS2
GE 55 KRRB GE55-KRR-B
GE 55 KPPB-3 GE55-KTT-B
GE 55 SW GE55-SW
GE 55 SX GE55-SX
GE 560 DO GE560-DO
GE 560 DW GE560-DW
GE 560 DW-2RS2 GE560-DW-2RS2
GE 57 ZO GE57-ZO
GE 5 PB GE5-PB
GE 5 PW GE5-PW
GE 600 DO GE600-DO
GE 600 DW GE600-DW
GE 600 DW-2RS2 GE600-DW-2RS2
GE 60 AW GE60-AW
GE 60 AX GE60-AX
GE 60 DO GE60-DO
GE 60 DO-2RS GE60-DO-2RS
GE 60 FO-2RS GE60-FO-2RS
GE 60 FW-2RS GE60-FW-2RS
GE 60 HO-2RS GE60-HO-2RS
GE 60 KRRB GE60-KRR-B
GE 60 KRRB FA101T GE60-KRR-B-FA101
GE 60 KRRB FA164.1 GE60-KRR-B-FA164
GE 60 KPPB-3 GE60-KTT-B
GE 60 SW GE60-SW
GE 60 SX GE60-SX
GE 60 UK-2RS GE60-UK-2RS
GE 630 DO GE630-DO
GE 630 DW GE630-DW
GE 630 DW-2RS2 GE630-DW-2RS2
GE 63 LO GE63-LO
GE 63 ZO GE63-ZO
GE 65 KRRB GE65-214-KRR-B
GE 65 KRRB FA164.1 GE65-214-KRR-B-FA164
GE 65 KPPB-3 GE65-214-KTT-B
GE 65 SW GE65-SW
GE 65 SX GE65-SX
GE 670 DO GE670-DO
GE 670 DW GE670-DW
GE 670 DW-2RS2 GE670-DW-2RS2
GE 69 ZO GE69-ZO
GE 6 DO GE6-DO
GE 6 FO GE6-FO
GE 6 FW GE6-FW
GE 6 PB GE6-PB
GE 6 PW GE6-PW
GE 6 UK GE6-UK
GE 70 AW GE70-AW
GE 70 AX GE70-AX
GE 70 DO GE70-DO
GE 70 DO-2RS GE70-DO-2RS
GE 70 FO-2RS GE70-FO-2RS
GE 70 FW-2RS GE70-FW-2RS
GE 70 HO-2RS GE70-HO-2RS
GE 70 KRRB GE70-KRR-B
GE 70 KRRB FA101T GE70-KRR-B-FA101
GE 70 KRRB FA164.1 GE70-KRR-B-FA164
GE 70 KPPB-3 GE70-KTT-B
GE 70 LO GE70-LO
GE 70 SW GE70-SW
GE 70 SX GE70-SX
GE 70 UK-2RS GE70-UK-2RS
GE 710 DO GE710-DO
GE 710 DW GE710-DW
GE 710 DW-2RS2 GE710-DW-2RS2
GE 750 DO GE750-DO
GE 750 DW GE750-DW
GE 750 DW-2RS2 GE750-DW-2RS2
GE 75 KRRB GE75-KRR-B
GE 75 KRRB FA101T GE75-KRR-B-FA101
GE 75 KRRB FA164.1 GE75-KRR-B-FA164
GE 75 KPPB-3 GE75-KTT-B
GE 76 ZO GE76-ZO
GE 800 DO GE800-DO
GE 800 DW GE800-DW
GE 800 DW-2RS2 GE800-DW-2RS2
GE 80 AW GE80-AW
GE 80 AX GE80-AX
GE 80 DO GE80-DO
GE 80 DO-2RS GE80-DO-2RS
GE 80 FO-2RS GE80-FO-2RS
GE 80 FW-2RS GE80-FW-2RS
GE 80 HO-2RS GE80-HO-2RS
GE 80 KRRB GE80-KRR-B
GE 80 KRRB AH01 FA164.1 GE80-KRR-B-AH01-FA164
GE 80 KPPB-3 GE80-KTT-B
GE 80 LO GE80-LO
GE 80 SW GE80-SW
GE 80 SX GE80-SX
GE 80 UK-2RS GE80-UK-2RS
GE 850 DO GE850-DO
GE 850 DW GE850-DW
GE 850 DW-2RS2 GE850-DW-2RS2
GE 8 DO GE8-DO
GE 8 FO GE8-FO
GE 8 FW GE8-FW
GE 8 PB GE8-PB
GE 8 PW GE8-PW
GE 8 UK GE8-UK
GE 900 DO GE900-DO
GE 900 DW GE900-DW
GE 900 DW-2RS2 GE900-DW-2RS2
GE 90 DO GE90-DO
GE 90 DO-2RS GE90-DO-2RS
GE 90 FO-2RS GE90-FO-2RS
GE 90 FW-2RS GE90-FW-2RS
GE 90 KRRB GE90-KRR-B
GE 90 KRRB FA164.1 GE90-KRR-B-FA164
GE 90 LO GE90-LO
GE 90 SW GE90-SW
GE 90 SX GE90-SX
GE 90 UK-2RS GE90-UK-2RS
GE 950 DO GE950-DO
GE 950 DW GE950-DW
GE 950 DW-2RS2 GE950-DW-2RS2
 
津ICP备19012109号-2   版权所有:天津斯温斯凯轴承有限公司      电话:022-26795491   26795492   15922183494      传真:022-26795492
河北快3 500万彩票 广西11选5 云南11选5 云南11选5 云南11选5 福建11选5 福建11选5